Вчена рада

Національного авіаційного університету

ДФ 26.062.006 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛЕГЕНЬКОГО АРТЕМА МИКОЛАЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08-ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081-ПРАВО


Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.006 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.

05 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Легенького А.М. на тему: «Адміністративно-правове забезпечення реформування пенітенціарної системи України в умовах євроінтеграції» за спеціальністю 081-Право.

Захист дисертаційної роботи Легенького А.М. відбудеться 26 травня 2021 року о 13.00 за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, аудиторія 449, Національний авіаційний університет

Анотація дисертації Легенького А.М.

Наказ про видачу диплома (пункт 1.16)