Вчена рада

Національного авіаційного університету

ДФ 26.062.007 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЗУДІНОЇ ЛУЇЗИ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10-ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 102-ХІМІЯ


Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.007 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.

06 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Зудіної Л.В. на тему: «Доповані Fe2+, Co2+, NH4+ продукти електрористалізації оксидної системи Mn(IV) з флуоровмісних електролітів: склад – структура – властивості» за спеціальністю 102-Хімія.

Захист дисертаційної роботи Зудіної Л.В. відбудеться 10 червня 2021 року о 12.00 за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет

Анотація дисертації Зудіної Л.В.

Наказ про видачу диплома (пункт 1.15)