Вчена рада

Національного авіаційного університету

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПИЛИПЧУК МАРИНИ ЛЕОНІДІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01-ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)


Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Пилипчук Марини Леонідівни створена наказом ректора від 19 грудня 2022 року №429/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року (протокол №7).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Пилипчук М.Л. на тему: «Формування готовності майбутніх перекладачів до інноваційної професійної діяльності у закладах вищої освіти» за спеціальністю 015 — Професійна освіта (за спеціалізаціями). Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

Захист дисертаційної роботи Пилипчук Марини Леонідівни відбудеться 6 березня 2023 року о 13.00 за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, корпус 1, аудиторія 207

Наказ про створення разової спеціалізованої вченої ради

Дисертація Пилипчук М.Л.

Відомості про склад спеціалізованої вченої ради

Рецензія Хайдарі Н.І. (рецензія завірена ЕЦП)

Рецензія Кокарєвої А.М. (рецензія завірена ЕЦП)

Відгук офіційного опонента Макаренко Л.Л. (відгук завірений ЕЦП)

Відгук офіційного опонента Сімкової І.О. (відгук завірений ЕЦП)

Відео захисту Пилипчук М.Л.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома