Вчена рада

Національного авіаційного університету

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АСТАХОВА КИРИЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07-УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075-МАРКЕТИНГ


Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Астахова Кирила Володимировича створена наказом ректора від 22 грудня 2022 року №440/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року (протокол №7).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Астахова К. В. на тему: «Формування конкурентної стратегії аеропорту» за спеціальністю 075 — Маркетинг. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

Захист дисертаційної роботи Астахова Кирила Володимировича відбудеться 10 лютого 2023 року об 11.00 за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, корпус 1, аудиторія 334

Наказ про створення разової спеціалізованої вченої ради

Дисертація Астахова К. В.

Відомості про склад спеціалізованої вченої ради

Рецензія Пілецької С.Т. (рецензія завірена ЕЦП)

Рецензія Сидоренко К.В. (рецензія завірена ЕЦП)

Відгук офіційного опонента Павелка В.Ю. (відгук завірений ЕЦП)

Відгук офіційного опонента Ткаченко А.М. (відгук завірений ЕЦП)

Відео захисту Астахова К.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома