Вчена рада

Національного авіаційного університету

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГОЛІЦИНА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15-АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151-АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Голіцина Володимира Олександровича створена наказом ректора від 17 лютого 2023 року №057/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 25 січня 2023 року (протокол №1).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Голіцина В.О. на тему: «Вдосконалення методів оброблення даних вимірювача з неортогональним розташуванням інерціальних датчиків» за спеціальністю 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

Захист дисертаційної роботи Голіцина Володимира Олександровича відбудеться 18 квітня 2023 року о 14.00 за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, корпус 5, аудиторія 503

Наказ про створення разової спеціалізованої вченої ради

Дисертація Голіцина В.О.

Відомості про склад спеціалізованої вченої ради

Рецензія Грищенка Ю.В. (рецензія завірена ЕЦП)

Рецензія Чіковані В.В. (рецензія завірена ЕЦП)

Відгук офіційного опонента Кузнецова Б.І. (відгук завірений ЕЦП)

Відгук офіційного опонента Аврутова В.В. (відгук завірений ЕЦП)

Відео захисту Голіцина В.О.

Рішення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома