Вчена рада

Національного авіаційного університету

Про засідання Вченої ради університету від 12 жовтня 2022 року


12 жовтня 2022 року відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету.

 

На початку засідання Вченої ради університету ректор НАУ Максим Луцький вручив атестати співробітникам університету:

Атестат професора вручено: Блінову Олегу Анатолійовичу – професору кафедри соціальних технологій Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій; Юлдашеву Сергію Олексійовичу – проректору з організаційно-правової та безпекової діяльності.

Атестат доцента вручено: Дубику Олександру Миколайовичу – доценту кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну; Пронь Світлані Віталіївні – доценту кафедри організації авіаційних робіт та послуг Факультету транспорту, менеджменту і логістики; Троцюк Ніні Валеріївні – доценту кафедри цивільного права і процесу Юридичного факультету.

Атестат старшого дослідника вручено Клобукову Віталію Віталійовичу – директору Центра забезпечення та розвитку інноваційної діяльності.

На засіданні було присвоєно вчене звання професора по кафедрі міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Ржевській Ніні Федорівні – завідувачу кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин, доктору політичних наук, доценту; та вчене звання доцента по кафедрі філософії Клешні Ганні Миколаївні – доценту кафедри філософії Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату філософських наук.

Також Вченою радою погоджено на посаді першого проректора Олексія Михальченка, кандидата економічних наук, доцента.

На засіданні присутні прослухали доповідь проректора з навчальної роботи Анатолія Полухіна з питання «Про підсумки вступної кампанії університету у 2022 році».

Членами Вченої ради закрито кілька освітньо-професійних програм, встановлено ліміти стипендіатів-відмінників на жовтень-листопад 2022 року.

Окрім того, рекомендовано до друку низку збірників наукових праць та науковий журнал.