Вчена рада

Національного авіаційного університету

Про засідання Вченої ради університету від 15 червня 2023 року


15 червня 2023 року відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету.

 

На початку засідання Вченої ради університету, ректор НАУ Максим Луцький вручив Грамоти Національного авіаційного університету за перемогу у конкурсі «Найкраща академічна група» у 2022-2023 н. р.: за ІІІ місце – студентському колективу академічної групи МА-324Ба Факультету економіки та бізнес-адміністрування; за ІІ місце – студентському колективу академічної групи ФЛ-204Б Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій; за І місце – студентському колективу академічної групи ЛГ-316Ба Факультету транспорту, менеджменту і логістики.

На засіданні Вчена рада університету присвоїла вчені звання професора та доцента співробітникам університету, кандидатури яких відповідають усім критеріям оцінки навчально-методичної і наукової діяльності до здобувачів відповідного вченого звання.

Ключовим питанням порядку денного постало питання про обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів Національного авіаційного університету та доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів Факультету кібербезпеки та програмної інженерії.

Відповідно до Статуту університету, Положення про Вчену раду університету та Порядку проведення конкурсного відбору, у Національному авіаційному університеті було оголошено конкурс на більш ніж 400 посад. На посади завідувачів та професорів кафедр претендувало 104 кандидата.

Вчена рада заслухала доповідь декана Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Матвєєвої І. В. «Про вирішення питань академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників».

Також було затверджено освітньо-професійні програми зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями у Національному авіаційному університеті, затверджено навчальні плани підготовчого відділення Центру міжнародної освіти Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти.

На засіданні встановлено загальний ліміт стипендіатів та ліміт стипендіатів, які досягли особливих успіхів у навчанні на липень серпень 2023 року; затверджено кандидатури студентів на призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на І семестр 2023-2024 н. р. та академічних стипендій Верховної ради України на 2023-2024 н.р., а також стипендій імені державних діячів першого українського уряду здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на І семестр 2023-2024 н. р.

Окрім того, затверджено теми докторських дисертацій та теми дисертацій для здобуття наукового ступеня доктора філософії, рекомендовано до друку навчальні посібники та підручники, нові випуски збірників наукових праць та наукових журналів.