Вчена рада

Національного авіаційного університету

Про засідання Вченої ради університету від 15 лютого 2023 року


15 лютого 2023 року відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету.

 

На початку засідання Вченої ради університету, ректор НАУ Максим Луцький вручив атестати та відзнаки співробітникам університету:

Атестат професора вручено: ЗАЛІСЬКОМУ Максиму Юрійовичу – професору кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем аеропортів Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктору технічних наук, доценту; РЖЕВСЬКІЙ Ніні Федорівні – завідувачу кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин, доктору політичних наук, доценту.

Атестат доцента вручено: КЛЕШНІ Ганні Миколаївні – доценту кафедри філософії Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидата філософських наук; ПОБЕРЕЖНІЙ Заріні Миколаївні – доценту кафедри економіки та бізнес-технологій Факультету економіки та бізнес-адміністрування, кандидату економічних наук; ФЕНДЬО Олені Миколаївні – завідувачу кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту неперервної освіти, кандидату технічних наук.

Диплом доктора філософії вручено ГАЛАТІ Лілії Павлівні – доктору філософії за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» вручено АНДРУСЕВИЧУ Анатолію Олександровичу – начальнику Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету», доктору технічних наук, професору.

Грамоту Міністерства освіти і науки України вручено: ЗАМУЛІ Аліні Юріївні – доценту кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин, кандидату юридичних наук; ЛУКАШЕНКО Вікторії Вікторівні – заступнику декана Факультету комп’ютерних наук та технологій, кандидату технічних наук, доценту; СИДОРЕНКО Катерині Вікторівні – заступнику декана Факультету міжнародних відносин, кандидату економічних наук, доценту.

Подяку Міністерства освіти і науки України вручено: ВОЛОКОГОН Вікторії Олексіївні – доценту кафедри інженерії програмного забезпечення Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, кандидату технічних наук; ГНАТЮКУ Сергію Олександровичу – в.о. декана Факультету комп’ютерних наук та технологій, доктору технічних наук, професору; ГОЛУБНИЧОМУ Олексію Георгійовичу – професору кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктору технічних наук, доценту; ГОРОБЕЙ Аллі Володимирівні – заступнику начальника відділу моніторингу якості вищої освіти Національного авіаційного університету; ІЛЬЧЕНКО Ірині Петрівні – начальнику відділу документообігу управління кадрів та документообігу Національного авіаційного університету. КЛИМЕНКО Зінаїді Станіславівні – адміністратору Центру харчування Національного авіаційного університету; ПРОКОП’ЄВІЙ Аліні Анатолівні – доценті кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин, кандидату економічних наук; РИКОВУ Олександру Олександровичу – директору Державного музею авіації імені О. К. Антонова Національного авіаційного університету; ЧИРИМПЕЮ Ігорю Іоновичу – заступнику начальника коледжу з наземних споруд та матеріально-технічного забезпечення Відокремленого структурного підрозділу «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

На засіданні Вчена рада університету присвоїла вчені звання професора та доцента співробітникам університету, кандидатури яких відповідають усім критеріям оцінки навчально-методичної і наукової діяльності до здобувачів відповідного вченого звання.

Також було висунуто кандидатури для нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України.

Вчена рада заслухала доповіді головного бухгалтера університету Шевчик О. Ю. та начальника планово-фінансового відділу Слободян Н. І., за результатами яких схвалила фінансовий звіт університету за 2022 рік та фінансовий план на 2023 рік.

Членами Вченої ради переведено редакції освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, та освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та навчальних планів на їх основі для вступників на навчання в Національному авіаційному університеті, починаючи з 2023 року, на спеціальності, код та/або найменування, та/або приналежність до галузі знань яких були змінені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 №1392.

Також на засіданні затверджено низку положень, створено разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту дисертації здобувача освітньо-наукового ступеня доктора філософії, затверджено тему докторської дисертації.

Окрім того, рекомендовано до друку навчальний посібник, нові випуски збірника наукових праць та наукового журналу.

SONY DSC