Вчена рада

Національного авіаційного університету

Про засідання Вченої ради університету від 21 вересня 2022 року


21 вересня 2022 року відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету.

 

На засіданні присутні прослухали доповіді проректора з організаційно-правової та безпекової діяльності Сергія Юлдашева щодо стану цивільного захисту, пожежної, техногенної та екологічної безпеки в університеті та голови Первинної профспілкової організації працівників Петра Станка про використання коштів, зібраних як одноденний заробіток співробітників університету на допомогу Збройним силам України.

Членами Вченої ради затверджено: зміни до Правил призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у Національному авіаційному університеті; ліміт стипендіатів, які досягли особливих успіхів у навчанні на вересень 2022 року; у новій редакції Положення про Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій; Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»; зміни до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті»; зміни до Ліцензованого обсягу та кількості здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня щодо здійснення освітньо-наукової діяльності у сфері вищої освіти НАУ у 2022-2023 н.р..

Перейменовано Навчально-науковий експериментальний центр безпілотної авіації «Віраж» у Науково-виробничий центр безпілотної авіації «Віраж», створено Аерокосмічного науково-дослідного експертно-консалтингового центру у структурі Науково-дослідної частини університету, та відповідно до цих змін затверджено нову структуру Науково-дослідної частини університету.

Було затверджено у новій редакції низку освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, а також освітньо-наукові програми підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня.

Також Вченою радою прийняте рішення щодо створення Експертного центру в структурі Наукового парку Національного авіаційного університет.

Вчена рада створила спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук, а також разову спеціалізовану вчену раду для проведення захисту дисертації здобувача освітньо-наукового ступеня доктора філософії Галаті Лілії Павлівні – аспірантці 4 року навчання за спеціальністю 122«Комп’ютерні науки».

Крім того закрито освітньо-професійну програму «Цивільний захист» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека»;та затверджено у новому складі редакційну колегію наукового журналу «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».

Затверджено теми докторських дисертацій: Андрієнко Марії Михайлівні, Бєлкіну Марку Леонідовичу, Гуменюку Ігорю Анатолійовичу, Дерев’янку Ігорю Петровичу, Драчову Олексію Вікторовичу, Кібець-Пашутіній Дар’ї Вікторівні, Кокарєвій Анжеліці Миколаївні, Командровській Вероніці Євгенівні, Котлярову Валерію Олександровичу, Максимовичу Роману Олеговичу, Мангулу Олександру Анатолійовичу, Михальченко Інні Григорівні, Набок Інні Іванівні, Патюк Світлані Олександрівні, Перестюк Інзі Миколаївні, Пічкуровій Зої Володимирівні, Побоченко Лесі Миколаївні, Сапсаю Артему Петровичу, Сімковій Тетяні Олексіївні, Троцюк Ніні Валеріївні.

Окрім того, рекомендовано до друку монографію, навчальний посібник, низку збірників наукових праць та наукових журналів.