Вчена рада

Національного авіаційного університету

Про засідання Вченої ради університету від 22 березня 2023 року


22 березня 2023 року відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету.

 

На початку засідання Вченої ради університету, ректор НАУ Максим Луцький вручив атестати, дипломи та відзнаки співробітникам університету:

Атестат професора вручено: ГАСІЮ Григорію Михайловичу – професору кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету наземних споруд і аеродромів; ТУРОВСЬКОМУ Олександру Леонідовичу – професору кафедри засобів захисту інформації Факультету кібербезпеки та програмної інженерії.

Атестат доцента вручено: БОНДАРЧУКУ Сергію Миколайовичу – доценту кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти; ГОРБУ Олександру Григоровичу – доценту кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету наземних споруд і аеродромів; ГРУЗИНСЬКІЙ Ірині Миколаївні – доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій; ЖМУР Наталії Володимирівні – доценту кафедри господарського, повітряного та космічного права Юридичного факультету; ЗАМУЛІ Аліні Юріївні – доценту кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин; ЛИСЬКО Тетяні Давидівні – доценту кафедри кримінального права і процесу Юридичного факультету; МАКСИМОВУ Володимиру Олексійовичу – виконуючому обов’язки директора Відокремленого структурного підрозділу Льотна академія Національного авіаційного університету, доценту кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден Аерокосмічного факультету; НУРУЛЛАЄВУ Ількіну Садагатовичу огли – професору кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин; СКРИПНИК Лілії Русланівні – доценту кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Факультету архітектури, будівництва та дизайну..

Диплом доктора філософії вручено: АСТАХОВУ Кирилу Володимировичу – доктору філософії за спеціальністю 075 «Маркетинг»; ГОРДІЄНКО Катерині Олександрівні – доктору філософії за спеціальністю 053 «Психологія»; СИВКОВІЙ Наталії Максимівні – доктору філософії за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» вручено: ГЕРАЩЕНКО Лілії Володимирівні – молодшому науковому співробітнику відділу науково-методичного забезпечення діяльності Науково-дослідної частини Національного авіаційного університету; КРИВОНОСЕНКУ Олександру Петровичу – заступнику декана Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.

Грамоту Міністерства освіти і науки України вручено: ГАЗДЮКУ Роману Володимировичу – молодшому науковому співробітнику відділу науково-технічної інформації Науково-дослідної частини Національного авіаційного університету; ЖАРОВІЙ Олені Валеріївні – виконуючій обов’язки начальника відділу ліцензування та акредитації Національного авіаційного університету; МАКЕЄВІЙ Олені Миколаївні – завідувачу кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету; СЛОБОДЯНУ Олександру Петровичу – доценту кафедри авіоніки Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.

Подяку Міністерства освіти і науки України вручено: ГНАТЮКУ Віктору Олександровичу – доценту кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій; ДУДАР Тамарі Вікторівні – завідувачу кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій; ЗАХАРЧУК Тетяні Миколаївні – молодшому науковому співробітнику відділу науково-технічної інформації Науково-дослідної частини Національного авіаційного університету; ЛІТВІНОВІЙ Ірині Феофанівні – доценту кафедри кримінального права і процесу Юридичного факультету; РАДОМСЬКІЙ Маргариті Мирославівні – доценту кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій; РИБАЛКО Олені Леонідівні – молодшому науковому співробітнику відділу супроводу науково-технічних робіт Науково-дослідної частини Національного авіаційного університету; СУЩЕНКО Ользі Андріївні – професору кафедри аерокосмічних систем управління Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.

На засіданні Вчена рада університету присвоїла вчені звання професора та доцента співробітникам університету, кандидатури яких відповідають усім критеріям оцінки навчально-методичної і наукової діяльності до здобувачів відповідного вченого звання.

Також було висунуто кандидатури для нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України.

Вчена рада заслухала доповідь декана Факультету наземних споруд і аеродромів Карпова В. В. про стан та перспективи розвитку факультету.

Членами Вченої ради затверджено у новій редакції Положення про Вчену раду Національного авіаційного університету, річний кошторис витрат (бюджету) органів студентського самоврядування Національного авіаційного університету, а також Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2023 році.

Також на засіданні затверджено теми докторських дисертацій, надано право керівництва аспірантами та рекомендовано кандидатури для вступу до докторантури .

Окрім того, рекомендовано до друку навчальні посібники, нові випуски збірника наукових праць та наукових журналів, затверджено редакційну колегію нового наукового журналу «Airport Planning, Construction and Maintenance Journal».