Вчена рада

Національного авіаційного університету

Про засідання Вченої ради університету від 22 червня 2022 року


22 червня 2022 року відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету

 

На початку засідання Вченої ради університету ректор НАУ Максим Луцький вручив атестати та відзнаки співробітникам університету:

Атестат професора вручено: Легенькому Миколі Івановичу – вченому секретарю університету, професору кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного факультету; Лелеченко Анжелі Павлівні – завідуючій аспірантури та докторантури, професору кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти; Толочко Світлані Вікторівні – професору кафедри управління людським фактором Навчально-наукового інституту неперервної освіти.

Атестат доцента вручено: Гончаренко-Закревській Наталії Валеріївні – завідувачу кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин; Сидоренко Катерині Вікторівні – доценту кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин.

Диплом доктора філософії вручено: Вараві Ірині Павлівні – старшому викладачу кафедри теорії та історії держави і права Юридичного факультету, доктору філософії з Професійної освіти; Давиденко Аллі Олександрівні – викладачу кафедри іноземної філології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, доктору філософії з Філології; Ярмольчик Марії Олегівні – старшому помічнику начальника навчальної частини кафедри військової підготовки, доктору філософії з Психології.

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» вручено Гумену Миколі Борисовичу – заступнику декана з навчальної роботи Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.

Подяку Міністерства освіти і науки України вручено: Войтенку Сергію Джоржовичу – завідувачу відділу науково-методичного забезпечення діяльності Національного авіаційного університету; Гуріній Ганні Сергіївні – професору кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету транспорту, менеджменту і логістики; Демченко Наталії Іванівні – доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій; Журавель Наталії Вікторівні – старшому викладачу кафедри комп’ютерних систем та мереж Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії; Корчук Олені Юріївні – завідувачу кафедри філологічних та природничих дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти; Косовій Тетяні Дмитрівні – завідувачу кафедри фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та бізнес-адміністрування; Ларіну Віталію Юрійовичу – завідувачу кафедри аеронавігаційних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій; Одарченку Роману Сергійовичу – завідувачу кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, голові Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного авіаційного університету; Помиткіній Любові Віталіївні – завідувачу кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій; Проскурці Наталії Миколаївні – доценту кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій; Прудивус Лесі Іванівні – начальнику юридичного відділу Національного авіаційного університету.

Грамоту Національного авіаційного університету за перемогу у конкурсі «Найкраща академічна група» у 2021-2022 н. р. вручено: Студентському колективу академічної групи ПР-305Б Юридичного факультету за І місце; Студентському колективу академічної групи ЛГ-216Ба Факультету транспорту, менеджменту і логістики за ІІ місце; Студентському колективу академічної групи ФЛ-301Б Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій за ІІІ місце.

На засіданні було присвоєно вчене звання професора: по кафедрі соціальних технологій (курс психології) Блінову Олегу Анатолійовичу, професору кафедри соціальних технологій Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, доктору психологічних наук, доценту; по кафедрі екології Дудар Тамарі Вікторівні, завідувачу кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії і технологій, доктору технічних наук, доценту; по кафедрі фізико-математичних дисциплін Кузьменко Ользі Степанівні, професору кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії НАУ, доктору педагогічних наук, доценту; по кафедрі господарського, повітряного та космічного права Юлдашеву Сергію Олексійовичу, професору кафедри господарського, повітряного та космічного права Юридичного факультету, доктору юридичних наук, доценту.

Також присвоєно вчене звання доцента: по кафедрі міжнародного туризму та країнознавства Борисюк Оксані Анатоліївні, доценту кафедри міжнародного туризму та країнознавства Факультету міжнародних відносин, кандидату географічних наук; по кафедрі соціальних технологій Городиській Юлії Петрівні, доценту кафедри соціальних технологій Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату психологічних наук; по кафедрі менеджменту та економіки Дорошенко Тетяні Миколаївні, доценту кафедри менеджменту та економіки Льотної академії НАУ, кандидату педагогічних наук; по кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Дубику Олександру Миколайовичу, доценту кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну, кандидату технічних наук; по кафедрі безпеки інформаційних технологій Кінзерявому Василю Миколайовичу, доценту кафедри безпеки інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, кандидату технічних наук; по кафедрі комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Махінько Наталії Олександрівні, професору кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну, доктору технічних наук; по кафедрі організації авіаційних робіт та послуг Пронь Світлані Віталіївні, доценту кафедри організації авіаційних робіт та послуг Факультету транспорту, менеджменту і логістики, кандидату технічних наук; по кафедрі цивільного права і процесу Троцюк Ніні Валеріївні, доценту кафедри цивільного права і процесу Юридичного факультету, кандидату юридичних наук; по кафедрі іноземних мов Харламовій Лілії Степанівні, старшому викладачу кафедри іноземних мов Льотної академії НАУ, кандидату педагогічних наук;

Вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 172«Телекомунікації та радіотехніка» присвоєно Клобукову Віталію Віталійовичу, директору Центра забезпечення та розвитку інноваційної діяльності, кандидату технічних наук.

Прийнято рішення щодо представлення до нагородження співробітників університету.