Вчена рада

Національного авіаційного університету

Про засідання Вченої ради університету від 23 листопада 2022 року


23 листопада 2022 року відбулось засідання Вченої ради Національного авіаційного університету.

 

Засідання Вченої ради НАУ розпочалося з урочистого вручення диплома «Почесний доктор Національного авіаційного університету» Хатібу Шаді Алі, помічнику ректора НАУ. Ректор університету Максим Луцький привітав Хатіба Шаді Алі та вручив йому диплом і мантію.

Голова Вченої ради університету Микола Кулик вручив атестати та відзнаки співробітникам університету.

Вченою радою прийнято рішення щодо представлення до нагородження співробітників університету.

Також членами Вченої ради затверджено зміни квот делегатів (членів) на Конференцію трудового колективу Національного авіаційного університету;

Вченою радою започатковано провадження освітньої діяльності з підготовки у Національному авіаційному університеті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» англійською мовою навчання; також відкрито та затверджено освітньо-професійні програми у відокремлених структурних підрозділах Національного авіаційного університету.

На засіданні затверджено теми докторських дисертацій та надано права керівництва аспірантами докторантам та науково-педагогічним працівникам університету.

Крім того створено низку разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертацій здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії та рекомендовано до друку навчальні посібники, монографії, наукові журнали та збірники наукових праць.