Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 104/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 26 лютого 2020 року (протокол №1)


Наказ ректора № 104/од