Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 114/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 17 лютого 2021 року (протокол №2)


Наказ ректора № 114/од