Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 137/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 12 травня 2022 року (протокол №3)


Наказ ректора № 137/од