Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 180/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 19 квітня 2023 року (протокол №4)


Наказ ректора № 180/од