Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 191/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 04 червня 2020 року (протокол №4)


Наказ ректора № 191/од