Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 257/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 01 липня 2020 року (протокол №5)


Наказ ректора № 257/од