Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 277/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 21 квітня 2021 року (протокол №4)


Наказ ректора № 277/од