Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 326/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 21 вересня 2022 року (протокол №5)


Наказ ректора № 326/од