Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 346/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 12 жовтня 2022 року (протокол №6)


Наказ ректора № 346/од