Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 384/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 30 вересня 2020 року (протокол №7)


Наказ ректора № 384/од