Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 442/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 20 грудня 2022 року (протокол №8)


Наказ ректора № 442/од