Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 461/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 30 серпня 2021 року (протокол №7)


Наказ ректора № 461/од