Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 480/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 23 жовтня 2019 року (протокол №8)


Наказ ректора № 480/од