Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 517/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 19 листопада 2020 року (протокол №9)


Наказ ректора № 517/од