Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 521/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 22 вересня 2021 року (протокол №8)


Наказ ректора № 521/од