Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 576/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 22 грудня 2020 року (протокол №11)


Наказ ректора № 576/од