Вчена рада

Національного авіаційного університету

Рішення Вченої ради НАУ