Вчена рада

Національного авіаційного університету

Халмурадов Батир Данатарович