Вчена рада

Національного авіаційного університету

Ладогубець Наталія Віталіївна