Вчена рада

Національного авіаційного університету

Лічман Євгеній Валерійович