Вчена рада

Національного авіаційного університету

Зіатдінов Юрій Кашафович