Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 087/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 16 лютого 2022 року (протокол №2)


Наказ ректора № 087/од