Вчена рада

Національного авіаційного університету

Спеціалізовані вчені ради PhD


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МИХЕЄВОЇ ТАМАРИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01-ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Михеєвої Тамари Олександрівни створена наказом ректора від 10 травня 2023 року №192/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 19 квітня 2023 року (протокол №4).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Михеєвої Т.О. на тему: «Формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів в технічних університетах» за спеціальністю 015 — Професійна освіта (за спеціалізаціями).

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АЯСРАХА АХМАДА РАСМІ АЛІ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 125-КІБЕРБЕЗПЕКА

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Аясраха Ахмада Расмі Алі створена наказом ректора від 23 лютого 2023 року №070/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 15 лютого 2023 року (протокол №2).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Аясраха Ахмада Расмі Алі на тему: «Моделі оцінювання стану кіберзахищеності інформаційних систем» за спеціальністю 125 — Кібербезпека.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЗАЦАРИНІНА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07-УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075-МАРКЕТИНГ

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Зацариніна Сергія Анатолійовича створена наказом ректора від 17 лютого 2023 року №057/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 25 січня 2023 року (протокол №1).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Зацариніна С.А. на тему: «Маркетингова стратегія управління попитом в умовах цифрової економіки» за спеціальністю 075 — Маркетинг.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГОЛІЦИНА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15-АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151-АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Голіцина Володимира Олександровича створена наказом ректора від 17 лютого 2023 року №057/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 25 січня 2023 року (протокол №1).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Голіцина В.О. на тему: «Вдосконалення методів оброблення даних вимірювача з неортогональним розташуванням інерціальних датчиків» за спеціальністю 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АСТАХОВА КИРИЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07-УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075-МАРКЕТИНГ

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Астахова Кирила Володимировича створена наказом ректора від 22 грудня 2022 року №440/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року (протокол №7).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Астахова К. В. на тему: «Формування конкурентної стратегії аеропорту» за спеціальністю 075 — Маркетинг.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СИВКОВОЇ НАТАЛІЇ МАКСИМІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17-ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сивкової Наталії Максимівни створена наказом ректора від 19 грудня 2022 року №429/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року (протокол №7).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Сивкової Н.М. на тему: «Метод підвищення пропускної здатності та багатодіапазонності комбінованих радіотехнічних систем НВЧ» за спеціальністю 172 — Телекомунікації та радіотехніка.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПИЛИПЧУК МАРИНИ ЛЕОНІДІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01-ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Пилипчук Марини Леонідівни створена наказом ректора від 19 грудня 2022 року №429/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року (протокол №7).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Пилипчук М.Л. на тему: «Формування готовності майбутніх перекладачів до інноваційної професійної діяльності у закладах вищої освіти» за спеціальністю 015 — Професійна освіта (за спеціалізаціями).

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГОРДІЄНКО КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05-СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053-ПСИХОЛОГІЯ

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Гордієнко Катерини Олександрівни створена наказом ректора від 19 грудня 2022 року №429/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року (протокол №7).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Гордієнко К.О. на тему: «Соціально-психологічні чинники протидії кібербулінгу в студентському середовищі» за спеціальністю 053 — Психологія.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АКМАЛДІНОВОЇ ВІКТОРІЇ ЄВГЕНІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01-ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Акмалдінової Вікторії Євгенівни створена наказом ректора від 19 грудня 2022 року №429/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року (протокол №7).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Акмалдінової В.Є. на тему: «Формування готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності в освітньо-інформаційному середовищі технічного університету» за спеціальністю 015 — Професійна освіта (за спеціалізаціями).

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГАЛАТИ ЛІЛІЇ ПАВЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122-КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Галати Лілії Павлівни утворена рішенням Вченої ради Національного авіаційного університету від 21 вересня 2022 року, затвердженого наказом ректора від 18 жовтня 2022 року №326/од.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Галати Л.П. на тему: «Інформаційна технологія захисту критичних ресурсів виробництва мінеральних добрив» за спеціальністю 122 — Комп’ютерні науки.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ АЛЬ-САЕДІ ХАЙДЕРА САІДА ДЖІХАДА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.012 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Аль-Саеді Хайдера Саіда Джіхада на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 — Право за спеціальністю 081– Право відбудеться 23 грудня 2021 року об 13.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, аудиторія 449, Національний авіаційний університет.

Матеріали по дисертаційній роботі Аль-Саеді Х. розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ РУБЦОВОЇ ІРИНИ МИХАЙЛІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.013 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Рубцової Ірини Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 — Право за спеціальністю 081– Право відбудеться 23 грудня 2021 року об 11.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, аудиторія 449, Національний авіаційний університет.

Матеріали по дисертаційній роботі Рубцової І.М. розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ГАЮК НАДІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.011 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Гаюк Надії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 — Природничі науки за спеціальністю 102– Хімія відбудеться 28 грудня 2021 року об 14.00 на платформі Zoom за посиланням https://zoom.us/j/98753830277?pwd=Rno5T2s2UGxQZEFkbDRMbmtvM1NFQT09

Матеріали по дисертаційній роботі Гаюк Н.В. розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДРИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.009 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Шевченко Олександри Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 — Архітектура та будівництво за спеціальністю 192– Будівництво та цивільна інженерія відбудеться 23 грудня 2021 року об 14.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 3, аудиторія 325, Національний авіаційний університет.

Матеріали по дисертаційній роботі Шевченко О.В. розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЯРМОЛЬЧИК МАРІЇ ОЛЕГІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.014 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Ярмольчик Марії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 — Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053– Психологія відбудеться 24 грудня 2021 року об 11.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, аудиторія 209, Національний авіаційний університет.

Матеріали по дисертаційній роботі Ярмольчик М.О. розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ВАРАВИ ІРИНИ ПАВЛІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.015 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Варави Ірини Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 — Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015– Професійна освіта (за спеціалізаціями) відбудеться 22 грудня 2021 року об 11.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, аудиторія 209, Національний авіаційний університет.

Матеріали по дисертаційній роботі Варави І.П. розміщені за посиланням.

 

ДФ 26.062.015 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ВАРАВИ ІРИНИ ПАВЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01-ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.015 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року №1296

2 грудня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Варави Ірини Павлівни на тему: «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків-програмістів» за спеціальністю 015– Професійна освіта (за спеціалізаціями).

 

ДФ 26.062.014 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЯРМОЛЬЧИК МАРІЇ ОЛЕГІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05-СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053-ПСИХОЛОГІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.014 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року №1296

2 грудня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Ярмольчик Марії Олегівни  на тему: «Особистісні детермінанти вибору копінг-стратегій учасниками операції об’єднаних сил на етапі декомпресії» за спеціальністю 053– Психологія.

 

ДФ 26.062.013 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ РУБЦОВОЇ ІРИНИ МИХАЙЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08-ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081-ПРАВО

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.013 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року №1296

2 грудня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Рубцової Ірини Михайлівни на тему: «Адміністративно-правова охорона атмосферного повітря» за спеціальністю 081– Право.

 

ДФ 26.062.012 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АЛЬ-САЕДІ ХАЙДЕРА САІДА ДЖІХАДА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08-ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081-ПРАВО

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.012 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року №1296

2 грудня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Аль-Саеді Хайдера Саіда Джіхада на тему: «Дисциплінарна відповідальність державних службовців за законодавством Іраку та України» за спеціальністю 081– Право.

 

ДФ 26.062.011 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГАЮК НАДІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10-ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 102-ХІМІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.011 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року №1296

2 грудня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Гаюк Надії Володимирівни  на тему: «Фото(електро)каталізатори на основі композитів ТіО2/MnO2/ГНТ/ІНТ» за спеціальністю 102– Хімія.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ НАБАТОВА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.010 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Набатова Сергія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015– Професійна освіта (за спеціалізаціями) 01 грудня 2021 року об 11.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, корпус 1, аудиторія 209.

Матеріали по дисертаційній роботі Набатова Сергія Миколайовича розміщені за посиланням.

 

ДФ 26.062.009 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДРИ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 19-АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192-БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.009 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року N 1099.

1 листопада 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Шевченко Олександри Володимирівни на тему: «Оцінка напружено-деформованого стану сталезалізобетонних колон підсилених клейовим з’єднанням» за спеціальністю 192– Будівництво та цивільна інженерія.

 

ДФ 26.062.010 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НАБАТОВА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01-ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.010 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року N 1099.

25 жовтня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Набатова Сергія Миколайовича на тему: «Підготовка майбутніх фахівців театрального мистецтва в університетах США» за спеціальністю 015– Професійна освіта (за спеціалізаціями).

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ХАНЕШ ХУССЕЙНА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.005 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Ханеш Хуссейна на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 134 — Авіаційна та ракетно-космічна техніка відбудеться 01 липня 2021 року о 10.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, корпус 1, аудиторія 131.

Матеріали по дисертаційній роботі Ханеш Хуссейна розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЛІСКОВИЧА НАЗАРІЯ ЮРІЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.008 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Лісковича Назарія Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 — Економіка відбудеться 01 липня 2021 року о 12.00 на платформі Zoom за посиланням https://us02web.zoom.us/j/3848535468?pwd=NkJJQnlBTUtQWXRXK2pCeUw0dG9nUT09.

Матеріали по дисертаційній роботі Лісковича Н.Ю. розміщені за посиланням.

 

ДФ 26.062.008 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛІСКОВИЧА НАЗАРІЯ ЮРІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05-СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051-ЕКОНОМІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.008 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2021 року N 631.

8 червня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Лісковича Назарія Юрійовича на тему: «Стратегічне позиціонування авіапідприємств» за спеціальністю 051– Економіка.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗУДІНОЇ ЛУЇЗИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.007 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Зудіної Луїзи Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 — Хімія відбудеться 10 червня 2021 року о 12.00 на платформі Zoom за наступним посиланням https://us02web.zoom.us/j/8356192892?pwd=WWVFdUxhMEFJN0U1MVJuMnR3NnRDdz09.

Матеріали по дисертаційній роботі Зудіної Л.В. розміщені за посиланням.

 

ДФ 26.062.005 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ХАНЕШ ХУССЕЙНА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13-МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 134-АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.005 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року N 414.

14 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Ханеш Хуссейна на тему: «Метод зниження втулкових втрат штовхаючих повітряних гвинтів з дворядними лопатями малорозмірних БПЛА» за спеціальністю 134– Авіаційна та ракетно-космічна техніка.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЛЕГЕНЬКОГО АРТЕМА МИКОЛАЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.006 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Легенького Артема Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 — Право за спеціальністю 081 – Право відбудеться 26 травня 2021 року о 13.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, аудиторія 449, Національний авіаційний університет.

Матеріали по дисертаційній роботі Легенького А.М. розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ГРАФ МАРИНИ СЕРГІЇВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.004 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Граф Марини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 — Комп’ютерні науки відбудеться 20 травня 2021 року о 10.00 на платформі Zoom за наступним посиланням https://us02web.zoom.us/j/81139586884?pwd=L2daQUtaK3RGZnJ2QlVlOGVRcXZrdz09.

Матеріали по дисертаційній роботі Граф М.С. розміщені за посиланням.

 

ДФ 26.062.007 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЗУДІНОЇ ЛУЇЗИ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10-ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 102-ХІМІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.007 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.

06 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Зудіної Л.В. на тему: «Доповані Fe2+, Co2+, NH4+ продукти електрористалізації оксидної системи Mn(IV) з флуоровмісних електролітів: склад – структура – властивості» за спеціальністю 102-Хімія.

 

ДФ 26.062.006 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛЕГЕНЬКОГО АРТЕМА МИКОЛАЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08-ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081-ПРАВО

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.006 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.

05 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Легенького А.М. на тему: «Адміністративно-правове забезпечення реформування пенітенціарної системи України в умовах євроінтеграції» за спеціальністю 081-Право.

 

ДФ 26.062.004 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГРАФ МАРИНИ СЕРГІЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122-КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.004 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року N 414.

22 квітня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Граф М.С. на тему: «Моделі та інформаційні технології обробки інформації в безпілотних повітряних суднах» за спеціальністю 122 — Комп’ютерні науки.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ БАБЕНЮК ГАННИ МИКОЛАЇВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.002 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Бабенюк Ганни Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 272 – Авіаційний транспорт відбудеться 13 квітня 2021 року о 12.30 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, зала Вченої ради, Національний авіаційний університет.

Матеріали по дисертаційній роботі Бабенюк Г.М. розміщені за посиланням.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДИВНИЧА ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.003 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Дивнича Василя Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології відбудеться 12 квітня 2021 року о 15.00 за адресою: м. Київ проспект Любомира Гузара, 1, корпус 5, аудиторія 503.

Матеріали по дисертаційній роботі Дивнича В. М. розміщені за посиланням.

 

ДФ 26.062.002 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БАБЕНЮК ГАННИ МИКОЛАЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 27-ТРАНСПОРТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 272-АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.002 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року N 237.

1 березня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бабенюк Г.М. на тему: «Картографічне забезпечення кореляційно-екстремальної навігації за геомагнітним полем» за спеціальністю 272-Авіаційний транспорт.

 

ДФ 26.062.003 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДИВНИЧА ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.003 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року N 237.

23 лютого 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Дивнича В.М. на тему: «Удосконалення лазерного допплерівського вимірювача швидкості аеро та гідродинамічних потоків» за спеціальністю 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ АБАКУМОВОЇ АНАСТАСІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.001 Національного авіаційного університету повідомляє, що захист дисертаційної роботи Абакумової Анастасії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 — Телекомунікації та радіотехніка, відбудеться 18 лютого 2021 року о 14.00 за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус 3, аудиторія 201.

Матеріали по дисертаційній роботі Абакумової А.О. розміщені за посиланням.

 

ДФ 26.062.001 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АБАКУМОВОЇ АНАСТАСІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.001 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 року N 1555.

13 січня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Абакумової А.О. на тему: «Методи моніторингу та підвищення якості надання послуг стільникових мереж зв’язку» за спеціальністю 172 — Телекомунікації та радіотехніка.