Вчена рада

Національного авіаційного університету

Наказ ректора № 530/од Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 27 листопада 2019 року (протокол №9)


Наказ ректора № 530/од